FAITHLESS - GERMANY - 2007

iTUNES - GERMANY - 2007

CHRISTMAS 2007 - GERMANY - 2007

 

 

 

 

EURO 2008 - GERMANY - 2008

ZAC POSEN - GERMANY - 2008

Ellen Von Unwerth - Germany - 2009

 

 

 

MANOLO BLAHNIK - GERMANY - 2009

KARL LAGERFELD - GERMANY - 2010

125 ANNIVERSARY - GERMANY  2011

 

 

 

 

COKE ZERO - GERMANY - 2011

 

 

 

 

 

 

KARL LAGERFELD 1 - GERMANY - 2011

KARL LAGERFELD 2 - GERMANY - 2011

KARL LAGERFELD 3 - GERMANY - 2011

 

 

 

COKE REGULAR - GERMANY - 2014

COKE ZERO - GERMANY - 2014

COKE LIGHT - GERMANY - 2014

 

 

 

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 01

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 02

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 03

 

 

 

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 04

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 05

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 06

 

 

 

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 07

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 08

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 09

 

 

 

 

100 YEARS - GERMANY - 2015 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I collect beer cans and coke alu bottles.